Taiwanese Dermatological Association - For Dermatologists

Executive of Committee

Term of office:November 28, 2021-November 27, 2024
(Order by name)

President

 • Sheau-Chiou Chao M.D. 成大附設醫院

Executive Director

 • Chia-Yu Chu M.D. 臺大附設醫院
 • Po-Han Huang M.D. 黃柏翰皮膚專科診所
 • Su-Ying Wen M.D. 台北市立聯合醫院
 • Ren-Yeu Tsai M.D. 蔡仁雨皮膚科
 • Cheng-Che E. Lan M.D. 高醫附設醫院
 • Wen-Hung Chung M.D. 台北長庚紀念醫院

Director

 • Chao-Chin Wang M.D. 高雄自由維格診所
 • Chieh-Shan Wu M.D. 屏東榮民總醫院
 • Kung-Kai Lin M.D. 常玉皮膚科診所
 • Sung-Jan Lin M.D. 臺大附設醫院
 • Chih-Chiang Chen M.D. 台北榮民醫院
 • Yi-Ju Chen M.D. 台中榮民總醫院
 • Yu-Pin Peng M.D. 于賓診所
 • Yu-Huei Huang M.D. 台北長庚紀念醫院
 • Hsien-Li Peter Peng M.D. 彭賢禮皮膚科診所
 • Chih-Hsun Yang M.D. 志勛皮膚科診所
 • Chao-Chun Yang M.D. 成大附設醫院
 • Li-Cheng Yang M.D. 群英楊麗珍黃景昱皮膚科診所
 • Yi-Hua Liao M.D. 臺大附設醫院
 • Tsen-Fang Tsai M.D. 臺大附設醫院

Executive Supervisor

 • Nai-Jen Hsu M.D. 許乃仁皮膚科診所

Supervisor

 • Chrang-Shi Lin M.D. 杏美皮膚科診所
 • I-Hsin Shih M.D. 台北長庚紀念醫院
 • Chia-Yi Yang M.D. 大安皮膚專科診所
 • Yu-Ping Hsiao M.D. 中山附設醫院
 • Pa-Fan Hsiao M.D. 馬偕紀念醫院
 • Yang-Shia Dai M.D. 臺大附設醫院

Secretary General

 • Ji-Chen Ho M.D. 嘉義長庚紀念醫院

Vice Secretary General

 • Cheng-Yuan Li M.D. 台北榮民總醫院
 • Wei-Tai Yu M.D. 高醫附設醫院
 • Hsien-Yi Chiu M.D. 新竹臺大分院
 • Chung-yee Rosaline Hui M.D. 台北長庚紀念醫院
 • Kai-Jhe Wei M.D. 高雄榮民總醫院
4F., No.1-2, Sec. 1, Wuchang St., Zhongzheng Dist., Taipei City 100, Taiwan (R.O.C.)
886-2-2388-0595~6
886-2-2388-0597
derma.email@msa.hinet.net
社團法人臺灣皮膚科醫學會,Taiwanese Dermatological Association,Dermatological Association